PERSONVERNERKLÆRING
1.Samling av informasjon

Vi samler data fra deg når du er en relevant kontakt via kunde, leverandør eller ressurs i en av våre prosjekter. Den samlede informasjonen inkluderer ditt navn, epost adresse, telefonnummer, ønsket informasjon, tilknytning til prosjekter og firma, løpende dialog og korrespondanse.

2. Bruk av informasjon

All informasjon vi samler fra deg kan bli brukt for å:

  • Kontakte deg via epost
  • Dialog og dokumentasjon ift. vår virksomhets relevante aktiviteter

3. Annen bruk av informasjon

Vi er eneeier av informasjonen samlet på denne siden. Din personlige identifiserbare informasjon vil ikke bli solgt, utvekslet, overført eller gitt til andre selskaper uansett årsak, uten din tillatelse, utenom det som er nødvendig for å fullføre en forespørsel og/eller transaksjon, f.eks for å levere en forsendelse.

 4.Tredjeparts avsløring

Vi selger, bytter eller overfører ikke din personlige identifiserbare informasjon til utestående parter. Dette inkluderer ikke klarerte tredjeparter som assisterer oss i administrering av vår nettside eller gjennomføring av vår virksomhet, så lenge partene er enige i å holde denne informasjonen konfidensiell.

Vi mener det er nødvendig å dele informasjon for å etterforske, forhindre eller handle mot ulovlige aktiviteter, mistanke på svindel, situasjoner som involverer potensiell risiko på en persons fysiske sikkerhet, brudd på våre vilkår for bruk eller dersom det er påkrevd ved lov.

 5.Informasjonsbeskyttelse

Vi implementerer en rekke sikkerhetstiltak for å opprettholde sikkerheten på din personlige informasjon. Vi bruker den beste tilgjengelige krypteringen for å beskytte sensitiv informasjon overført på nett. Kun ansatte som behøver å utføre en spesifikk jobb (for eksempel fakturering eller kundestøtte) får tilgang på personlig identifiserbar informasjon. Datamaskinene/serverne som brukes for å lagre personlig identifiserbar informasjon holdes i et sikkert miljø.

6. Avslutte abonnement

Vi bruker epost adressen du gir oss for å sende deg informasjon og oppdateringer knyttet til dine roller, sporadiske firmanyheter og annen relatert informasjon. Hvis du ønsker å avslutte abonnementet på våre utsendelser kan det gjøre i en e-post til tba@eiendomsserice.no eller via lenke i våre utsendelser.

 7Enighet

Ved forretningsmessige kontakt og bruk av vår nettside, er du enig i vår personvernserklæring.