Tomtepriser fra 350,- pr m².

Kontakt for nærmere informasjon:

Tor B Aslaksrud, mob: 92462236, E-post: tba@eiendomsservice.com