Litt om oss

Eiendomsservice Ringerike AS er et aktivt selskap innenfor eiendomsforvaltning og prosjektadministrasjon i Ringerike kommune. Selskapet har både offentlige og private kunder.

Selskapet tilbyr et totalkonsept for ettersyn, utvikling, vedlikehold og utleie av eiendommer.

Selskapet forvalter ca. 100.000 m² bygg, som innbefatter kontorer, forretnings- og industrilokaler, samt ca. 650 boenheter i Ringerike kommune.

Selskapet har sentral godkjenning i arkitekturprosjektering. Med høy egenkompetanse samordner selskapet nødvendige tjenester for å kvalitetssikre prosjekter fra ide' til overlevering.

Selskapet administrerer 200 dekar næringstomter for salg.

 

  

Eiendomsservice Ringerike AS

Askveien 6

3510 Hønefoss

Tlf.: 92462236 E-post: tba@eiendomsservice.com

Hønefoss Bru 3 Hønefoss Bru 3 Hønefoss Bru 3 Hønefoss Bru 3 Hønefoss Bru 3 Samfunnshuset ble rehabilitert i 2004